Čiastka č. 45/1953 Zb.

Vydaná dňa: 14.09.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
77/1953 Zb. Nariadenie o novej organizácii ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy 14.09.1953
78/1953 Zb. Nariadenie o novej organizácii povereníctev 14.09.1953