Čiastka č. 4/1953 Zb.

Vydaná dňa: 31.01.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/1953 Zb. Nariadenie o novej organizácii vládnych prác. 31.01.1953
6/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré orgány štátnej správy a upravuje ich pôsobnosť 31.01.1953
7/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť 31.01.1953