Čiastka č. 33/1953 Zb.

Vydaná dňa: 21.07.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/1953 Zb. Nariadenie o rozmiesťovaní ďalších absolventov škôl a o podmienkach pre nástup zamestnania niektorých študentov a žiakov škôl 21.07.1953
57/1953 Zb. Nariadenie o pôsobnosti ministerstva vnútra v odbore územného plánovania výstavby obcí a v odbore starostlivosti o technické služby národných výborov 01.07.1953