Čiastka č. 29/1953 Zb.

Vydaná dňa: 16.06.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
50/1953 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa čiastočne mení platenie nájomného. 01.07.1953
51/1953 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami. 01.07.1953