Čiastka č. 28/1953 Zb.

Vydaná dňa: 08.06.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa novo začleňujú, menia alebo zrušujú niektoré zložky štátneho úradu plánovacieho 08.06.1953
47/1953 Zb. Nariadenie o štátnej arbitráži. 08.06.1953
48/1953 Zb. Nariadenie o zmenách v pôsobnosti a v konaní vo veciach vynálezov, zlepšovacích námetov, ochranných známok a chránených vzorov 08.06.1953
49/1953 Zb. Nariadenie o soznamoch tematických úloh pre vynálezcov a zlepšovateľov v odboroch výroby 08.06.1953