Čiastka č. 26/1953 Zb.

Vydaná dňa: 30.05.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
42/1953 Zb. Nariadenie o opatreniach v odbore miezd, dôchodkov a niektorých sociálnych dávok v súvislosti so zrušením lístkového systému zásobovania. 01.06.1953
43/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú percentá zvýšenia a zníženia dane zo mzdy. 01.06.1953
44/1953 Zb. Nariadenie o voľnom predaji poľnohospodárskych výrobkov a o poľnohospodárskych trhoch 01.06.1953