Čiastka č. 14/1953 Zb.

Vydaná dňa: 29.04.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/1953 Zb. Nariadenie o Štátnej inšpekcii úrody poľnohospodárskych plodín 29.04.1953
24/1953 Zb. Nariadenie o zriadení Inštitútu telesnej výchovy a športu v Prahe 29.04.1953