Čiastka č. 10/1953 Zb.

Vydaná dňa: 28.03.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
16/1953 Zb. Zákon, ktorým sa mení rozpočtový zákon na rok 1952 31.03.1953
17/1953 Zb. Nariadenie o voľbe závodnej rady a o uhradzovaní nákladov jej činnosti 28.03.1953