Čiastka č. 39/1952 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
87/1952 Zb. Zákon o reorganizácii brannej výchovy 01.01.1953
88/1952 Zb. Zákon o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl 01.01.1953
89/1952 Zb. Zákon o dôchodkovom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl 01.01.1953