Čiastka č. 36/1952 Zb.

Vydaná dňa: 17.12.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
71/1952 Zb. Zákon o organizácii telesnej výchovy a športu 17.12.1952
72/1952 Zb. Vyhláška o účinnosti účtovných zásad pre niektoré okruhy účtovných jednotiek 01.01.1953