Čiastka č. 25/1952 Zb.

Vydaná dňa: 19.09.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
42/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú plánovacie komisie národných výborov a vydáva ich štatút 19.09.1952
43/1952 Zb. Nariadenie o rozmiesťovaní odborných pracovníkov 19.09.1952