Čiastka č. 22/1952 Zb.

Vydaná dňa: 01.09.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
37/1952 Zb. Nariadenie o pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu vo veciach devízových 01.08.1952
38/1952 Zb. Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 73/1951 Sb., ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly 01.09.1952
39/1952 Zb. Nariadenie o zákaze prijímania pracovníkov do zamestnania, ktorí nemajú riadne rozviazaný predchádzajúci pracovný pomer 01.09.1952