Čiastka č. 15/1952 Zb.

Vydaná dňa: 18.07.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
24/1952 Zb. Nariadenie o organizácii preventívnej a liečebnej starostlivosti 18.07.1952
25/1952 Zb. Nariadenie o slúčení národných dopravných podnikov „Československá plavba labská, národný podnik" a „Československá plavba oderská, národný podnik" 30.06.1952
26/1952 Zb. Vyhláška o zrušení úrokov z kmeňového imania národných a komunálnych podnikov 03.08.1952