Vyhláška č. 26/1952 Zb.Vyhláška o zrušení úrokov z kmeňového imania národných a komunálnych podnikov

Čiastka 15/1952
Platnosť od 18.07.1952 do31.12.1958
Účinnosť od 03.08.1952 do31.12.1958
Zrušený 83/1958 Zb.

26.

Vládna vyhláška

zo dňa 24. júna 1952

o zrušení úrokov z kmeňového imania národných a komunálnych podnikov.

Vláda Československej republiky uznesením zo dňa 10. júna 1952 ustanovila podľa § 8 ods. 2 vety druhej zákona č. 106/1951 Sb. o úprave financovania národných a komunálnych podnikov, takto:


Ustanovenie § 8 ods. 2 vety prvej zákona č. 106/1951 Sb., ukladajúce národným a komunálnym podnikom povinnosť odvádzať do štátneho rozpočtu úroky zo základných prostriedkov a z vlastných obežných prostriedkov (úroky z kmeňového imania), stráca platnosť dňom 31. decembra 1952.


Zápotocký v. r.