Čiastka č. 10/1952 Zb.

Vydaná dňa: 28.05.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
16/1952 Zb. Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1951 28.05.1952
17/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov 28.05.1952