Vyhláška č. 16/1952 Zb.Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1951

Čiastka 10/1952
Platnosť od 28.05.1952
Účinnosť od 28.05.1952

OBSAH

16.

Vyhláška ministra vnútra

zo dňa 25. apríla 1952

o zmenách úradných názvov miest v roku 1951.

Minister vnútra vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 266/1920 Sb., o názvoch miest, obcí, osád a ulíc, ako i o označovaní obcí miestnymi tabuľkami a číslovaní domov:


V roku 1951 boly vykonané tieto zmeny a určené tieto nové úradné názvy miest:

1. V Pražskom kraji:

V okrese Beroun:

názov Dobřichovice 1. diel v obci Mořinka bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce;

názov Leč 2. diel v obci Skuhrov bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce.

V okrese Hořovice:

názov Hrachoviště 2. diel v obci Podluhy bol zrušený ako názov osady, ktorá zanikla.

V okrese Kladno:

názov osady Vrapice, patriacej predtým k obci Stehelčeves, sa stal úradným názvom časti obce Kladno, ku ktorej bola táto osada pripojená;

názvy Dříň a Újezd v obci Kladno boly zrušené ako názvy osád, ktoré zanikly slúčením;

názov Malá Dobrá v obci Velká Dobrá bol zrušený ako názov osady, ktorá zanikla slúčením.

V okrese Kutná Hora:

pre obec vzniknutú slúčením Dojetříc a Sázavy bol určený názov Sázava; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Mělník:

pre obec vzniknutú slúčením Chramostka a Lužca nad Vltavou bol určený názov Lužec nad Vltavou; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Kly a Záboří bol určený názov Kly; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Mladá Boleslav:

názov Veliké Horky v obci Strenice bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce.

V okrese Praha-juh:

pre obec vzniknutú slúčením Holyne a Slivenca bol určený názov Slivenec; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Přestavlky a Slapy bol určený názov Slapy; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce;

názov Veselka v obci Řitka bol zrušený ako názov osady, ktorá zanikla slúčením.

V okrese Praha-sever:

názov Horní Chabry v obci Dolní Chabry bol zrušený ako názov osady, ktorá zanikla slúčením;

názov Xaverov v obci Horní Počernice bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce;

názov Zdibsko v obci Klecany bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce;

názov Blatov v obci Újezd nad Lesy bol zrušený ako názov osady, ktorá zanikla slúčením.

V okrese Votice:

názvy osady Nahořany, patriacej predtým k obci Radostovice, a osady Rodná, patriacej predtým k obci Rodná v okrese Pacov, Jihlavský kraj, sa staly úradnými názvami častí obce Radvanov, ku ktorej boly tieto osady pripojené.

2. V Českobudějovickom kraji:

V okrese Český Krumlov:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Český Krumlov a Vyšný bol určený názov Český Krumlov; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Jindřichův Hradec:

názov Hutě u Příbraze v obci Příbraz bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce.

V okrese Kaplice:

pre obec Bolechy bol určený názov Loučovice.

V okrese Trhové Sviny:

názvy Dobrkov a Dolní Lhotka v obci Dobrkovská Lhotka boly zrušené ako názvy osád; zostaly úradnými názvami miestnych častí tejto obce.

V okrese Týn nad Vltavou:

pre obec a osadu Albrechtice bol určený názov Albrechtice nad Vltavou;

názov Bílá Hůrka v obci Malešice bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce.

V okrese Vimperk:

pre osadu Reckerberg (obec Nicov) a pre miestnu časť Reckerberg (obec Stachy) bol určený názov Popelná;

názov osady Vyšovatka, patriacej predtým k obci Pravětín, sa stal úradným názvom časti obce Buk, ku ktorej bola táto osada pripojená.

3. V Plzenskom kraji:

V okrese Blatná:

názov Paračov v obci Chlum bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce;

názov Chobot 3. diel v obci Uzenice bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce.

V okrese Blovice:

pre obec vzniknutú slúčením Těňovíc a Zálužia bol určený názov Těňovice; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Horažďovice:

pre obec vzniknutú slúčením Horažďovíc a Zářečia bol určený názov Horažďovice; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Klatovy:

pre obec vzniknutú slúčením Datelova, Děpoltíc a Oldřichovíc bol určený názov Děpoltice; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Svinnej a Zejbiša bol určený názov Javorná; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Zejbiš bol nahradený názvom Javorná.

V okrese Plasy:

pre osadu Mensdorf (obec Březín) bol určený názov Jedvaniny;

pre obec a osadu Německú Doubravicu bol určený názov Doubravice.

V okrese Přeštice:

názvy Dolní Nezdice a Horní Nezdice v obci Nezdice boly zrušené ako názvy osád, ktoré zanikly slúčením;

názov Luh v obci Týniště bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce.

V okrese Stod:

názvy Městys Staňkov a Ves Staňkov v obci Staňkov boly zrušené ako názvy osád, ktoré zanikly slúčením.

V okrese Stříbro:

pre obec vzniknutú slúčením Chrančovíc a Popovíc bol určený názov Chrančovice; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Sušice:

pre obec vzniknutú slúčením Brodu a Vlčkovíc bol určený názov  Vlčkovice; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce;

názov osady Drouhaveč, patriacej predtým k obci Maršovice, sa stal v upravenom tvare Drouhavec úradným názvom časti obce Hory Matky Boží, ku ktorej bola táto osada pripojená;

názov osady Částkov, patriacej predtým k obci Maršovice, sa stal úradným názvom časti obce Svojšice, ku ktorej bola táto osada pripojená;

pre obec a osadu Frymburk bol určený názov Želenov;

názov osady Maršovice, patriacej predtým k obci Maršovice, sa stal úradným názvom časti obce Svojšice, ku ktorej bola táto osada pripojená;

pre obec Milínov, ku ktorej boly pripojené osady Cihelna a Horní Staňkov z obce Maršovice, bol určený názov Přestanice; názvy uvedených osád bývalej obce Maršovice, ako i názvy doterajších osád obce Milínova Hlavňovice, Milínov, Přestanice a Radostice sa staly úradnými názvami častí obce Přestanice; názov Maršovice ako názov obce zanikol;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Prášily a Velký Bor bol určený názov Prášily; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce s týmito zmenami: názov Gsenget bol nahradený názvom Pomezí, názov Seckerberg názvom Horky, názov Dolní Steindlberk názvom Dolní Kamenec a názov Horní Steindlberk názvom Horní Kamenec;

názov osady Radešov, patriacej predtým k obci Tuškov, sa stal úradným názvom časti obce Rejštejn, ku ktorej bola táto osada pripojená;

názov osady Stojanovice, patriacej predtým k obci Milínov, sa stal úradným názvom časti obce Velhartice, ku ktorej bola táto osada pripojená;

pre osadu Vogelsang (obec Červená) bol určený názov Podlesí;

pre osadu Wunderbach (obec Vatětice) bol určený názov Bystrá.

4. V Karlovarskom kraji:

V okrese Jáchymov:

pre obec vzniknutú slúčením Hanušova, Květnovej a Maroltova bol určený názov Květnová; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

5. V Ústeckom kraji:

V okrese Bílina:

pre obec vzniknutú slúčením Lahovíc a Libčevsi bol určený názov Libčeves; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Děčín:

názvy Oldřichov a Terezín v obci Františkov nad Ploučnicí boly zrušené ako názvy osád, ktoré zanikly slúčením.

V okrese Duchcov:

názov Hajniště v obci Jeníkov bol zrušený ako názov osady, ktorá zanikla;

názov osady Křižanov, patriacej predtým k obci Jeníkov, sa stal úradným názvom časti obce Hrob, ku ktorej bola táto osada pripojená.

V okrese Chomutov:

pre obec vzniknutú slúčením Bečova, Bernova, Blatna, Gerštorfu, Kvinova a Radenova bol určený názov Blatno; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce s týmito zmenami: názov Bernov bol nahradený názvom Zákoutí, názov Gerštorf názvom Mezihoří a názov Kvinov názvom Květnov;

pre obec vzniknutú slúčením Bolebořa a Stolzenhanu bol určený názov Boleboř; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Stolzenhan bol nahradený názvom Pyšná;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Domina a Strážky bol určený názov Domina; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec Grün bol určený názov Zelená;

pre osadu Hannersdorf (obec Jirkov) bol určený názov Jindřišská;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Hohentann a Místo bol určený názov Místo; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Hohentann bol nahradený názvom Vysoká Jedle;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Hora Svatého Šebestiána, Pohraniční a Ulmbach bol určený názov Hora Svatého Šebestiána; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Ulmbach bol nahradený názvom Jilmová;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Kienhaid a Načetín bol určený názov Načetín; názvy častí doterajšej obce Načetín zostaly úradnými názvami častí novej obce; názov Kienhaid zanikol;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Křimov, Menhartice, Nebovazy, Stráž a Suchdol bol určený názov Křimov; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Lideň a Vysoká bol určený názov Vysoká; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre osadu  Neuhaus (obec Jirkov) bol určený názov  Svahová; pre obec Sperbersdorf názov  Hrádečná;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Stranná a Vičice bol určený názov Vičice; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Spielhübl bol nahradený názvom Kopeček;

názov Kamencovna v obci Chomutov bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce.

V okrese Litoměřice:

názov Hradiště v obci Lovečkovice bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce.

V okrese Roudnice nad Labem:

pre obec a osadu Radošín bol určený názov Radešín a pre osadu Radošínek tej istej obce názov Radešínek.

V okrese Ústí nad Labem:

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Valtířov boly určené názvy Valtířov a Olešnice.

6. V Libereckom kraji:

V okrese Doksy:

názov Valdštýnsko 1. diel v obci Bezdědice bol zrušený ako názov osady, ktorá zanikla slúčením;

názov Podolí v obci Bělá pod Bezdězem bol zrušený ako názov osady, ktorá zanikla slúčením;

názov Valdštýnsko 2. diel v obci Březovice bol zrušený ako názov osady, ktorá zanikla slúčením.

V okrese Frýdlant:

pre obec vzniknutú slúčením Habartíc a Hája bol určený názov Habartice; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Hajnišťa a Nového Města pod Smrkem bol určený názov Nové Město pod Smrkem; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Heřmaníc a Kristiánova bol určený názov Heřmanice; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Jablonec nad Nisou:

názvy miestnych častí Černá Říčka a Dolní Polubný, patriacich predtým k obci Polubný, a miestnej časti Potočná, patriacej predtým k obci Příchovice, sa staly úradnými názvami miestnych častí obce Desná, ku ktorej boly pripojené;

pre obec vzniknutú slúčením Janova nad Nisou a Loučnej nad Nisou bol určený názov Janov nad Nisou; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Rumburk:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Císařský, Kunratice, Nové Hraběcí a Šluknov bol určený názov Šluknov; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Fukova a Královstva bol určený názov Království; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Hornej Poustevne a Novej Vísky bol určený názov Horní Poustevna; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Krásného Buka a Kyjova bol určený názov Krásný Buk; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Turnov:

názvy osád Radvanice, patriacej predtým k obci Libíč a Vorklebice, patriacej predtým k obci Hradčany, sa staly úradnými názvami častí obce Kobyly, ku ktorej boly tieto osady pripojené.

7. V Hradeckom kraji:

V okrese Broumov:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Horní Dřevíč a Stárkov bol určený názov Stárkov; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Dobruška:

názvy Netřeba 1. diel a Skutina v obci Lhota u Dobrušky boly zrušené ako názvy osád; zostaly úradnými názvami miestnych častí tejto obce.

V okrese Dvůr Králové nad Labem:

bol zrušený názov Království I. ako názov obce, zaniknutej zmenami hraníc, ktorými boly jej časti pripojené k obciam Horní Žďár, Kocbeře, Kohoutov a Záboří;

názov osady Nové Záboří, patriacej predtým k obci Království I., sa stal úradným názvom časti obce Záboří, ku ktorej bola táto osada pripojená;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Třebihošť a Zvičina bol určený názov Třebihošť; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Hořice:

pre obec vzniknutú slúčením Chomutíc a Chomutičiek bol určený názov Chomutice; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Hradec Králové:

názov osady Bědovice, patriacej predtým k obci Petrovice v okrese Rychnov nad Kněžnou, sa stal úradným názvom časti obce Třebechovice pod Orebem, ku ktorej bola táto osada pripojená.

V okrese Náchod:

pre obec vzniknutú slúčením Českej Skalice a Zájezdu bol určený názov Česká Skalice; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre osadu Grunt (obec Brzice) bol určený názov Žlíbeček.

V okrese Nový Bydžov:

pre obec vzniknutú slúčením Chudoníc, Nového Bydžova, Sloupna a Zábědova bol určený názov Nový Bydžov; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Veselskej Lhoty a Vysokého Veselí bol určený názov Vysoké Veselí; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Vrchlabí:

názov Herlíkovice bol zrušený ako názov obce, zaniknutej zmenou hraníc, ktorou boly jej časti pripojené k obciam Strážné a Vrchlabí.

8. V Pardubickom kraji:

V okrese Hlinsko:

pre obec vzniknutú slúčením Blatna a Hlinska bol určený názov Hlinsko; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Chotěboř:

názov osady Jahodov, patriacej predtým k obci Počátky, sa stal úradným názvom časti obce Rozsochatec, ku ktorej bola táto osada pripojená;

názvy Dolní Ves, Horní Ves a Leškova Hůrka v obci Hoješín boly zrušené ako názvy osád; zostaly úradnými názvami miestnych častí tejto obce;

názov Kamenná Lhota 1. diel v obci Chrtníč bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce.

V okrese Pardubice:

názov Krchleby v obci Lány na Důlku bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce.

V okrese Polička:

názov Balda v obci Jedlová bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce;

názov Haná v obci Lezník bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce;

názvy Podměstí a Zaboří v obci Proseč boly zrušené ako názvy osád; zostaly úradnými názvami miestnych častí tejto obce.

9. V Jihlavskom kraji:

V okrese Jihlava:

pre obec Hosov bol určený názov Rantířov.

V okrese Kamenice nad Lipou:

názvy Brabec, Karlov a Pýchov v obci Nová Včelnice boly zrušené ako názvy osád; zostaly úradnými názvami miestnych častí tejto obce.

V okrese Pacov:

pre obec Rodná, zmenšenú odlúčením osady Rodná, bol určený názov Bradáčov s osadami Bradáčov, Dolní Světlá a Horní Světlá.

V okrese Pelhřimov:

názov miestnej časti Zadní Pole, patriacej predtým k obci Rohozná, sa stal úradným názvom časti obce Těšenov, ku ktorej bola táto miestna časť pripojená.

10. V Brnenskom kraji:

V okrese Boskovice:

pre obec vzniknutú slúčením Jasinova a Ořechova bol určený názov Jasinov; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Brno:

názov Růžový v obci Chrlice bol zrušený ako názov osady; zostal úradným názvom miestnej časti tejto obce.

V okrese Bystřice nad Pernštejnem:

pre obec vzniknutú slúčením Olešničky a Štěpánova bol určený názov  Štěpánov nad Svratkou; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Štěpánov bol nahradený názvom Štěpánov nad Svratkou;

názov osady L í s e k, patriacej predtým k obci Velké Janovice, sa stal úradným názvom obce Lhota, ku ktorej bola táto osada pripojená. (Tým sa opravuje ustanovenie dielu 10 vyhlášky ministra vnútra č. 13/1951 Sb., o zmenách úradných názvov miest v roku 1950.)

V okrese Mikulov:

pre obec vzniknutú slúčením Božíc a Českých Křídlovíc bol určený názov Božice; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Tišnov:

pre obec Ochoz bol určený názov Ochoz u Tišnova.

V okrese Židlochovice:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Moutnice a Rozářín bol určený názov Moutnice; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Rajhradice a Loučka bol určený názov Rajhradice; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

11. V Olomouckom kraji:

V okrese Kojetín:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Rakodavy a Věrovany bol určený názov Věrovany; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Litovel:

názov miestnej časti Dolní Zavadilka; patriacej predtým k osade Zavadilka, obec Budětsko, sa stal úradným názvom časti obce Štarnov, ku ktorej bola táto miestna časť pripojená.

V okrese Prostějov:

pre obec vzniknutú slúčením Čelechovíc na Hané a Studenca bol určený názov Čelechovice na Hané; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Dolních a Horních Otaslavíc bol určený názov Otaslavice; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Kralice na Hané a Vítonice bol určený názov Kralice na Hané; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Maleny a Růžov bol určený názov Stražisko; názvy slúčených obcí a ich osád zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Rýmařov:

pre obec Nemeckú Húzovú bol určený názov Húzová.

V okrese Zábřeh:

pre obec vzniknutú slúčením Bílej Vody a Moravského Karlova bol určený názov Bílá Voda; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

12. V Gottwaldovskom kraji:

V okrese Hodonín:

pre obec vzniknutú slúčením Mikulčíc a Těšíc bol určený názov Mikulčice; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Holešov:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Holešov a Všetuly bol určený názov Holešov; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Vsetín:

pre obec Karolininu Huť bol určený názov Karolinka.

13. V Ostravskom kraji:

V okrese Český Těšín:

pre obec Mosty, ležiacu blízko Českého Těšína, bol určený názov Mosty u Českého Těšína;

pre obec Mosty, ležiacu blízko Jablunkova, bol určený názov Mosty u Jablunkova.

V okrese Místek:

pre obec vzniknutú slúčením Fryčovíc a Ptáčníka bol určený názov Fryčovice; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Nový Jičín:

pre obec vzniknutú slúčením Starého Jičína a Vlčnova bol určený názov Starý Jičín; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Opava:

názov osady Choltice, patriacej predtým k obci Jezdkovice, sa stal úradným názvom časti obce Litultovice, ku ktorej bola táto osada pripojená.

Nosek v. r.