Čiastka č. 56/1951 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
127/1951 Zb. Nariadenie o presunoch pôsobnosti v osobných veciach štátnych zamestnancov z ústredných úradov na podriadené osobné úrady 01.01.1952
128/1951 Zb. Nariadenie o organizácii náboru pracovných síl 01.01.1952
129/1951 Zb. Nariadenie o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem 01.01.1952