Čiastka č. 55/1951 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
124/1951 Zb. Nariadenie o organizácii štátnych lesov a národných podnikov pre ťažbu dreva 01.01.1952
125/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa pôsobnosť vo veciach cestovných pasov prenáša na Ministerstvo zahraničných vecí 01.01.1952
126/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku 01.01.1952