Čiastka č. 42/1951 Zb.

Vydaná dňa: 22.10.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/1951 Zb. Nariadenie o trestnej právomoci miestnych národných výborov 01.01.1952
79/1951 Zb. Vyhláška o ražbe a vydaní hliníkových dvadsiatnikov 22.10.1951