Vyhláška č. 79/1951 Zb.Vyhláška o ražbe a vydaní hliníkových dvadsiatnikov

Čiastka 42/1951
Platnosť od 22.10.1951 do31.05.1953
Účinnosť od 22.10.1951 do31.05.1953
Zrušený 45/1953 Zb.

79.

Vyhláška ministra financií

zo dňa 10. októbra 1951

o ražbe a vydaní hliníkových dvadsiatnikov.

Minister financií ustanovuje podľa § 3 zákona č. 39/1948 Sb., platidlách československej meny:


§ 1.

(1) Vydávajú sa mince československej meny po 20 h z hliníka. Z kilogramu kovu sa razí 2.000 kusov. Priemer mince je 16 mm. Pri ražbe je dovolená úchylka nahor i nadol 4/100 vo váhe.

(2) Na líci dvadsiatnika je štátny znak Československej republiky, okolo neho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jednom riadku s malou ozdobou ako ukončením a letopočet ražby.

(3) Na rube dvadsiatnika je snop klasov s kosákom do neho votknutým a s lipovou ratolesťou, ovinutý stužkou, a označenie hodnoty číslovkou „20". Vpravo dole je meno autorovo „O. ŠPANIEL".

§ 2.

(1) Hliníkové dvadsiatniky začne Štátna banka československá vydávať do obehu dňom vyhlásenia tejto vyhlášky.

(2) Doterajšie mince po 20 h zostávajú zatiaľ v obehu ako zákonné platidlo.


§ 3.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Kabeš v. r.


Kresba hliníkového dvadsiatnika: