Čiastka č. 35/1951 Zb.

Vydaná dňa: 31.07.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/1951 Zb. Zákon o ochrane štátnych hraníc 31.07.1951
70/1951 Zb. Nariadenie o práve príslušníka Pohraničnej stráže použiť zbraň 31.07.1951