Čiastka č. 15/1951 Zb.

Vydaná dňa: 10.04.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
24/1951 Zb. Nariadenie o lekároch 01.01.1951
25/1951 Zb. Nariadenie o dentistoch 01.01.1951
26/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú Riaditeľstvo pre cestovný ruch a oblastné a miestne sbory pre cestovný ruch 10.04.1951