Čiastka č. 69/1950 Zb.

Vydaná dňa: 27.12.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
166/1950 Zb. Zákon o niektorých opatreniach v odbore vojenského súdnictva 27.12.1950
167/1950 Zb. Zákon o komunálnych podnikoch 01.01.1951
168/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku 27.12.1950
169/1950 Zb. Zákon o zrušení niektorých poplatkových predpisov 01.01.1951
170/1950 Zb. Zákon o zdravotníckych povolaniach 01.01.1951
171/1950 Zb. Nariadenie o zbúraní stavieb 01.01.1951
172/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami 01.01.1951