Čiastka č. 58/1950 Zb.

Vydaná dňa: 18.10.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
137/1950 Zb. Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach niektorých pôdohospodárskych škôl na Ministerstvo pôdohospodárstva 01.09.1950
138/1950 Zb. Nariadenie o náhradnej dávke za všeobecnú daň z liehu 02.10.1950