Čiastka č. 57/1950 Zb.

Vydaná dňa: 11.10.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
134/1950 Zb. Nariadenie o registrácii chmeľníc 11.10.1950
135/1950 Zb. Nariadenie o organizácii ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami 10.11.1950
136/1950 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení č. 105/1950 Sb., ktorým sa vyhlasuje Štatút národných podnikov priemyslových 11.10.1950