Čiastka č. 51/1950 Zb.

Vydaná dňa: 30.08.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
125/1950 Zb. Nariadenie o Štátnom meteorologickom ústave 30.08.1950
126/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Fond pre poisťovanie vývozných úverov 30.08.1950
127/1950 Zb. Nariadenie o preskúšaní projektov na zásobovanie vodou výrobných podnikov a liečebných a ošetrovacích ústavov a projektov úpravní vody, ako aj o zabezpečení ich uskutočňovania 30.08.1950