Čiastka č. 30/1950 Zb.

Vydaná dňa: 10.06.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
66/1950 Zb. Zákon o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov 01.04.1950
67/1950 Zb. Zákon o pracovných a platových pomeroch sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov (sudcovský zákon) 01.04.1950
68/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre správnych zamestnancov 01.04.1950
69/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre učiteľov 01.04.1950
70/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre zamestnancov zdravotnej starostlivosti 01.04.1950
71/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov 01.04.1950