Čiastka č. 1/1950 Zb.

Vydaná dňa: 26.01.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1950 Zb. Nariadenie o zrušení zemských finančných pokladníc 26.01.1950
2/1950 Zb. Nariadenie o pôsobnosti národných výborov pri stavbe, správe a udržovaní štátnych ciest 26.01.1950