Čiastka č. 45/1949 Zb.

Vydaná dňa: 20.06.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
149/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru. 01.07.1949
150/1949 Zb. Nariadenie ministrov práce a sociálnej starostlivosti a vnútra ktorým sa určuje odchylná úprava výmery platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949 pre niektorých zamestnancov zahraničnej služby, redaktorov a členov umeleckých súborov. 01.01.1949