Čiastka č. 35/1949 Zb.

Vydaná dňa: 24.04.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
106/1949 Zb. Zákon o započítaní príjmov zo súkromnej zárobkovej činnosti na doplatky služobných príjmov a odpočivných platov niektorých verejných zamestnancov. 24.04.1949
107/1949 Zb. Nariadenie o niektorých opatreniach, týkajúcich sa nevyužitého materiálu 24.04.1949
108/1949 Zb. Vládne nariadenie o zaistení kontroly plnenia vykonávacích plánov investícií. 24.04.1949