Čiastka č. 32/1949 Zb.

Vydaná dňa: 15.04.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
95/1949 Zb. Nariadenie o niektorých náležitostiach vojenských osôb z povolania, vojenských osôb z počtu poddôstojníkov a mužstva a civilných zamestnancov vojenskej správy 01.05.1949
96/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o náležitostiach vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb im čo do náležitostí na roveň postavených 15.04.1949
97/1949 Zb. Vyhláška o úplnom znení prídelového nariadenia pre rodinné domčeky 15.04.1949