Čiastka č. 25/1949 Zb.

Vydaná dňa: 31.03.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
76/1949 Zb. Zákon o organizácii správy v hlavnom meste Prahe 01.04.1949
77/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v ostávajúcich odboroch jeho pôsobnosti a deň, ktorým sa niektoré útvary zrušujú 31.03.1949
78/1949 Zb. Vyhláška o zriadení Štátneho veterinárneho vyšetrovacieho ústavu v Olomouci 31.03.1949