Čiastka č. 23/1949 Zb.

Vydaná dňa: 19.03.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
72/1949 Zb. Nariadenie o obvodných tajomníkoch 19.03.1949
73/1949 Zb. Nariadenie o sociálnom poistení príslušníkov vojenských oddielov, pridelených na banské alebo iné práce 01.03.1949
74/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 322 Sb., o advokácii (advokátskeho poriadku) 01.01.1949