Čiastka č. 21/1949 Zb.

Vydaná dňa: 12.03.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
59/1949 Zb. Zákon o odňatí vojenskej hodnosti niektorým dôstojníkom, rotmajstrom a poddôstojníkom vojska mimo činnej služby 12.03.1949
60/1949 Zb. Zákon o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon) 12.03.1949
61/1949 Zb. Zákon ktorým sa upravujú niektoré pomery v odbore stavebnej obnovy na Slovensku 12.03.1949
62/1949 Zb. Zákon o minimálnach verejných odpočivných (zaopatrovacích) platoch a o zmene niektorých ustanovení, upravujúcich penzijné nároky a nstup do výslužby, ako aj o niektorých výhodách pre štátnych zamestnancov 01.10.1948
63/1949 Zb. Zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí 12.03.1949
64/1949 Zb. Zákon, ktorým sa menia predpisy o uznaní rozhodnutí v manželských veciach, vydaných súdmi alebo úradmi v cudzine, v oblasti československého právneho poriadku 12.03.1949