Čiastka č. 97/1948 Zb.

Vydaná dňa: 10.12.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
263/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory. 10.12.1948
264/1948 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane pôdohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami, podpísanej v Prahe dňa 28. novembra 1947 25.12.1948