Čiastka č. 94/1948 Zb.

Vydaná dňa: 19.11.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
249/1948 Zb. Zákon o poštátnení ústavov pôdohospodárskeho a lesníckeho výskumníctva a o ich organizácii a správe. 19.11.1948
250/1948 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v zákone zo dňa 18. decembra 1947, č. 216 Sb., o služobnom príjme a mzde štátnych a niektorých iných verejných zamestnancov, povolaných k prezenčnej službe alebo vojenskému výcviku v niektorých nástupných termínoch. 19.11.1948
251/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa zrušuje vyhláška zo dňa 19. apríla 1944, č. 99 Sb., o rozšírení správneho obvodu policajného prezidenta v Prahe na obec Modřany. 01.12.1948