Vyhláška č. 251/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa zrušuje vyhláška zo dňa 19. apríla 1944, č. 99 Sb., o rozšírení správneho obvodu policajného prezidenta v Prahe na obec Modřany.

Čiastka 94/1948
Platnosť od 19.11.1948
Účinnosť od 01.12.1948

251

Vyhláška ministerstva vnútra

zo dňa 10. novembra 1948,

ktorou sa zrušuje vyhláška zo dňa 19. apríla 1944, č. 99 Sb., o rozšírení správneho obvodu policajného prezidenta v Prahe na obec Modřany.

Podľa § 13, ods. 3 zákona zo dňa 6. februára 1920, č. 114 Sb., ktorým sa súsedné obce a osady slučujú s Prahou, sa ustanovuje:


Čl. I.

Ustanovenie vyhlášky ministra vnútra zo dňa 19. apríla 1944, č. 99 Sb., o rozšírení správneho obvodu policajného prezidenta v Prahe na obec Modřany sa zrušuje.


Čl. II.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1948.


Nosek v. r.