Vyhláška č. 250/1948 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb v zákone zo dňa 18. decembra 1947, č. 216 Sb., o služobnom príjme a mzde štátnych a niektorých iných verejných zamestnancov, povolaných k prezenčnej službe alebo vojenskému výcviku v niektorých nástupných termínoch.

Čiastka 94/1948
Platnosť od 19.11.1948 do30.06.1950
Účinnosť od 19.11.1948 do30.06.1950
Zrušený 64/1950 Zb.

250

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 16. novembra 1948

o oprave tlačových chýb v zákone zo dňa 18. decembra 1947, č. 216 Sb., o služobnom príjme a mzde štátnych a niektorých iných verejných zamestnancov, povolaných k prezenčnej službe alebo vojenskému výcviku v niektorých nástupných termínoch.


V zákone č. 216/1947 Sb. sa opravujú tieto tlačové chyby:

a) v § 2, ods. 6 a 7 citácia „odstavce 3“ na „odstavce 4“,

b) v § 3 citácia „§ 2, odst. 2 nebo 4“ na „§ 2, odst. 3 nebo 5“.


Za ministra:

Adamec v. r.