Čiastka č. 86/1948 Zb.

Vydaná dňa: 22.10.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
233/1948 Zb. Zákon o názve Ministerstva informácií a Ministerstva školstva a osvety, ako aj príslušných povereníctiev. 22.10.1948
234/1948 Zb. Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy 22.10.1948