Čiastka č. 81/1948 Zb.

Vydaná dňa: 28.09.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
221/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody pôsobnosti oblastných komisií pre technickohospodárske úpravy pozemkov. 28.09.1948
222/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú novostanovené termíny pre nastúpenie prezenčnej služby a vojenského výcviku. 28.09.1948