Čiastka č. 72/1948 Zb.

Vydaná dňa: 06.08.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
203/1948 Zb. Zákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby. 06.08.1948
204/1948 Zb. Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění 06.08.1948
205/1948 Zb. Zákon jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva. 06.08.1948
206/1948 Zb. Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků. 05.09.1948
207/1948 Zb. Zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků. 06.08.1948