Čiastka č. 64/1948 Zb.

Vydaná dňa: 02.08.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
177/1948 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem. 02.08.1948
178/1948 Zb. Nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků. 02.08.1948
179/1948 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku. 02.08.1948