Čiastka č. 43/1948 Zb.

Vydaná dňa: 29.05.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
107/1948 Zb. Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti. 29.04.1948
108/1948 Zb. Vyhláška, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. Března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela). 01.06.1948
109/1948 Zb. Vyhláška o ražbě a vydání dvacetníků. 29.05.1948
110/1948 Zb. Vyhláška o stažení některých mincí československé měny. 29.05.1948
111/1948 Zb. Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem. 01.06.1948