Ústavný zákon č. 107/1948 Zb.Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.

Čiastka 43/1948
Platnosť od 29.05.1948
Účinnosť od 29.04.1948

OBSAH

107.

Ústavní zákon

ze dne 28. dubna 1948,

kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:


§ 1.

Lhůta k podání žádostí o udělení československého státního občanství podle §§ 1 a 2 ústavního zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 74 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti, se prodlužuje do 31. prosince 1949. Další prodloužení této lhůty lze provésti zákonem.


§ 2.

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 29. dubna 1948; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Nosek v. r.