Čiastka č. 107/1948 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
307/1948 Zb. Zákon o niektorých opatreniach v odbore priamych daní. 30.12.1948
308/1948 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o začatí činnosti odboru ľudového peňažníctva Ústrednej rady družstiev. 30.12.1948
309/1948 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o začatí revíznej činnosti v peňažných ústavoch. 30.12.1948
310/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej banky Československej o súpise pohľadávok a iných nárokov voči bývalému ríšskonemeckému majetku a bývalým ríšskonemeckým vlastníkom tohto majetku. 30.12.1948