Čiastka č. 10/1948 Zb.

Vydaná dňa: 05.03.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
20/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů. 20.03.1948
21/1948 Zb. Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození. 19.02.1948
22/1948 Zb. Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva. 20.03.1948
23/1948 Zb. Zákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy 13.03.1948