Čiastka č. 6/1947 Zb.

Vydaná dňa: 04.02.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/1947 Zb. Nařízení o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině. 04.02.1947
9/1947 Zb. Vyhláška ministra spravedlnosti o plném znění dekretu presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu 04.02.1947
10/1947 Zb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947. 04.02.1947
11/1947 Zb. Vládní vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů. 04.02.1947