Čiastka č. 59/1947 Zb.

Vydaná dňa: 22.07.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
129/1947 Zb. Zákon jímž se zřizuje Československý ústav práce. 22.07.1947
130/1947 Zb. Zákon jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku. 22.07.1947
131/1947 Zb. Vládní nařízení kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu. 22.07.1947
132/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky. 01.04.1947