Čiastka č. 44/1947 Zb.

Vydaná dňa: 12.06.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
92/1947 Zb. Zákon kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska. 01.07.1947
93/1947 Zb. Zákon ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach.