Čiastka č. 43/1947 Zb.

Vydaná dňa: 10.06.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
87/1947 Zb. Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil. 10.06.1947
88/1947 Zb. Zákon o právu stavby. 11.07.1947
89/1947 Zb. Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami. 10.06.1947
90/1947 Zb. Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek. 10.06.1947
91/1947 Zb. Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947. 10.06.1947